2018 წლის პირველი ნახევრის სტატისტიკური მონაცემები

2018 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია 2018 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს განსახილველად გადაეცა 141 დისციპლინური საჩივარი (2018 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით).ნაშთის სახით 2017 წლიდან განსახილველად გადმოვიდა 131

სრულად »

2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები

2017 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია დამოუკიდებელ ინსპექტორს თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ (20.11.2017)განსახილველად გადაეცა 102 დისციპლინური საჩივარი.2017 წელს წარმოებაში ჰქონდა ჯამში 131 დისციპლინური საჩივარი. დისციპლინური გადაცდომების სტატისტიკასაჩივრებში მითითებული

სრულად »