დისციპლინური სამართალწარმოების 2019 წლის სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2019 წლის სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

სრულად »

2019 წლის სტატისტიკური მონაცემები

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში 2019 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით განსახილველად 215 დისციპლინური საჩივარი და 125 ფორმის დაუცველი წერილი დარეგისტრირდა. საჩივრის ავტორთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის

სრულად »

დისციპლინური სამართალწარმოების 2017-2018 წლების სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2017-2018 წლების სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

სრულად »

2018 წლის სტატისტიკური მონაცემები

ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაცია 2018 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს განსახილველად 318 დისციპლინურისაჩივარი და 183 ფორმადაუცველი წერილი (საჩივრით) გადაეცა.დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარიის ამოქმედების შემდეგ1 2018 წლის 01სექტემბრიდან

სრულად »

2018 წლის პირველი ნახევრის სტატისტიკური მონაცემები

2018 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია 2018 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს განსახილველად გადაეცა 141 დისციპლინური საჩივარი (2018 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით).ნაშთის სახით 2017 წლიდან განსახილველად გადმოვიდა 131

სრულად »

2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები

2017 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია დამოუკიდებელ ინსპექტორს თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ (20.11.2017)განსახილველად გადაეცა 102 დისციპლინური საჩივარი.2017 წელს წარმოებაში ჰქონდა ჯამში 131 დისციპლინური საჩივარი. დისციპლინური გადაცდომების სტატისტიკასაჩივრებში მითითებული

სრულად »