დამოუკიდებელი ინსპექტორი IDFI-ს წარმომადგენლებს შეხვდა

2018 წლის 02 ოქტომბერს, დამოუკიდებელი ინსპექტორი ქეთევან ცინცაძე ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) წარმომადგენლებს შეხვდა. 
,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI), ,,ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან“ (EMC) და ,,კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენთან“ (CRRC) ერთად ახორციელებს პროექტს ,,სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა“.
პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგიის თანახმად, მონიტორინგის განხორციელებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს იმ პირთა გამოკითხვა წარმოადგენს, რომელთაც უშუალოდ შეხება აქვთ დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან. შესაბამისად, კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ქეთევან ცინცაძემ მონაწილეობა მიიღო ინტერვიუ/გამოკითხვაში.
შეხვედრის დასასრულს დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მზაობა გამოთქვა მონაწილეობა მიიღოს და აქტიურად ჩართოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლები მსგავს ინტერვიუ/გამოკითხვებში. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin