2023 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2023 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2023 წლის მესამე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2023 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2023 წლის მეორე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2023 წლის 1 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2023 წლის პირველი კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2023 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის მესამე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის მეორე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის პირველი კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »