2023 წლის პირველი კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2023 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის მესამე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის მეორე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის პირველი კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2021 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2021 წლის მესამე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2021 წლის 1 ივლისიდან 30 სდამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2021 წლის

სრულად »

2021 წლის მეორე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2021 წლის 01 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით განსახილველად მიიღო 40 დისციპლინური საჩივარი.საანგარიშო პერიოდში ფორმის დაუცველად შემოსულია 14 წერილი, რის შემდეგაც საჩივრის ავტორებს

სრულად »