2021 წლის მეორე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2021 წლის 01 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით განსახილველად მიიღო 40 დისციპლინური საჩივარი.საანგარიშო პერიოდში ფორმის დაუცველად შემოსულია 14 წერილი, რის შემდეგაც საჩივრის ავტორებს

სრულად »

2021 წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2021 წლის 01 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით განსახილველად მიიღო 36 დისციპლინური საჩივარი. საანგარიშო პერიოდში ფორმის დაუცველად შემოსულია 20 წერილი, რის შემდეგაც საჩივრის

სრულად »

2020 წლის მეოთხე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ორგანული კანონის შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2020 წლის 01 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

სრულად »

დისციპლინური სამართალწარმოების 2020 წლის სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2020 წლის სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

სრულად »

2020 წლის მესამე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ორგანული კანონის შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2020 წლის 01 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით.    აღსანიშნავია,

სრულად »

2020 წლის მეორე კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2020 წლის

სრულად »

2020 წლის პირველი კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2020 წლის 01 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით განსახილველად 36 საჩივარი მიიღო, 2019 წლიდან განსახილველად 28 დისციპლინური საჩივარი გადმოვიდა. ამავე პერიოდში, შესაბამისი ფორმის

სრულად »

დისციპლინური სამართალწარმოების 2019 წლის სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2019 წლის სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

სრულად »