დისციპლინური საქმე 12/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 21 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 12/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 7/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 9 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 7/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 204/22-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 204/22-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 203/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 203/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 204/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 10 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 204/22-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 203/22-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 203/22-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 197/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 23 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 197/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 196/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 196/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »