დისციპლინური საქმე 122/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 24 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 122/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 109/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 24 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 109/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 118/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 9 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 118/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 102/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 05 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 102/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 96/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 20 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 96/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 92/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 92/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 94/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 21 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 94/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 90/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 20 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 90/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »