დისციპლინური საქმე 44/21-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 44/21-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 46/21-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 16 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 46/21-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 49/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 49/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 44/21-3

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 44/21-3 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 44/21-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 44/21-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 41/21-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 1 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 41/21-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 145/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 1 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 145/20 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 52/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 52/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »