დისციპლინური საქმე 112/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 3 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 112/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 122/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 122/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 117/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 15 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 117/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 119/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 5 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 119/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 108/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 5 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 108/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 105/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 4 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 105/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 128/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 19 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 128/21 შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება ვიდაიდან ამოიწურა მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან მისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის (დისციპლინური სახდელის)

სრულად »

დისციპლინური საქმე 118/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 15 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 118/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »