2020 წლის საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა

2021 წლის 26 აპრილს, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა. დამოუკიდებელი ინსპექტორის საქმიანობის ანგარიშის დაბეჭდვა და ანგარიშის პრეზენტაცია ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის ხელშეწყობით განხორციელდა.

სრულად »

დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი

ვიდეოში ასაულია მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი. დისციპლინური სამართალწარმოება იწყება საჩივრის ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე. წინასწარ მოკვლევას ახორციელებს დამოუკიდებელი ინსპექტორი, რომელიც დისციპლინურ საქმეზე მომზადებულ დასკვნებს

სრულად »

საჩივრის შევსების ინსტრუქცია

დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების მსურველმა უნდა შეავსოს საჩივრის ფორმა. ვიდეოში დეტალურადაა ასახული თუ როგორ უნდა შევავსოთ საჩივარი მოსამართლეთა მიმართ. საჩივრის ფორმა განთავსებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე

სრულად »