დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი

ვიდეოში ასაულია მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი. დისციპლინური სამართალწარმოება იწყება საჩივრის ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე. წინასწარ მოკვლევას ახორციელებს დამოუკიდებელი ინსპექტორი, რომელიც დისციპლინურ საქმეზე მომზადებულ დასკვნებს

სრულად »

საჩივრის შევსების ინსტრუქცია

დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების მსურველმა უნდა შეავსოს საჩივრის ფორმა. ვიდეოში დეტალურადაა ასახული თუ როგორ უნდა შევავსოთ საჩივარი მოსამართლეთა მიმართ. საჩივრის ფორმა განთავსებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე

სრულად »