დამოუკიდებელი ინსექტორის სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2022 წლის ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლების მაჩვენებელთან. ანგარიშში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები და გადაწყვეტილებები.

სრულად »

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლების მაჩვენებელთან. ანგარიშში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები და გადაწყვეტილებები.

სრულად »

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლების მაჩვენებელთან. ანგარიშში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები და

სრულად »

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლის მაჩვენებელთან. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები განზოგადებულია საჩივრებში ყველაზე

სრულად »

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის ანგარიში მოიცავს დისციპლინური საჩივრების განხილვის, მომზადებული დასკვნებისა და განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებს 2017 წლის 21 ნოემბრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

სრულად »