დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის

.

აპარატი

ნათია გობეჯიშვილი დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი
თამარ დევდარიანი დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის უფროსი კონსულტანტი
ხატია ჯავახიშვილი დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი
ფიქრია სიქტურაშვილი დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი
გიორგი სვიანაძე დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის უფროსი კონსულტანტი
ნიკა ასვანუა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი