სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებები

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ დოკუმენტი მოამზადა. დოკუმენტის პროექტი პოზიციების და რეკომენდაციების წარმოდგენის მიზნით წარედგინა საქართველოს იუსტიციის საბჭოს, სადისციპლინო კოლეგიას და საქართველოს

სრულად »