დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის დასაბუთების სტანდარტებზე ტრენინგების სერია დაიწყო

ექსპერტმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, ევროკავშირის სამართლიანობის სასამართლოსა და საქართველოს საკონსტიტიო სასამართლოს დასაბუთების სტანდარტები მიმოიხილა.
ტრენინგები დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატისათვის ინდივიდუალური შეხვედრების ფორმატში წარიმართება და რამდენიმე კვირა გასტანს.
ტრენინგების სერია ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის მიერაა ორგანიზებული.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin