დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მოწოდება

გავრცელებული ახალი კორონა ვირუსის საფრთხეებიდან გამომდინარე, ვითვალისწინებთ რა არსებულ რეკომენდაციებს, მოვუწოდებთ საზოგადოებას საჩივრები დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში შემოიტანონ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზე: disciplinary@court.ge, inspector@hcoj.gov.ge.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin