დამოუკიდებელი ინსპექტორის აპარატისათვის USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით ტრენინგი ჩატარდა

2018 წლის 24 და 25 თებერვალს USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით, ბორჯომში, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის ტრეინინგი ჩატარდა. ტრეინინგს უძღვებოდა ამერიკელი ექსპერტი ვიქტორია ჰენლი. USAID/PROLoG-ს ექსპერტი, კალიფორნიის შტატის მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ორგანოს 27 წლის მანძილზე ხელმძღვანელობდა.

ტრეინინგის მონაწილეებმა მიმოიხილეს დისციპლინური სამართალწარმოების კუთხით საერთაშორისო სტანდარტები, სხვა ქვეყნების გამოცდილება. განიხილეს კალიფორნიის შტატის პრაქტიკა და გამოცდილება. ექსპერტისგან მოისმინეს რჩევები დისციპლინური სამართალწარმოების თაობაზე.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin