დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2022-2024 წლების სტრატეგია

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2022-2024 წლების სტრატეგია დოკუმენტი 4 მიზნისგან შედგება:

  • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური განვითარება;
  • დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის გაზრდა და გადაცდომების პრევენციის ხელშეწყობა
  • თანამშრომლების განგრძობადი პროფესიული განვითარებისუზრუნველყოფა
  • საზოგადოების წინაშე სამსახურის ანგარიშვალდებულების გაძლიერება, ცნობიერების გაზრდა და პარტნიორებთან თანამშრომლობა

სტრატეგია შემუშავდა ევროპის საბჭოს პროექტის ხელშეწყობით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin