დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან მემორანდუმი გააფორმა

მემორანდუმის მიზანს მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ სტუდენტთა ცნობიერების გაზრდა, თეორიული ცოდნის შეძენა და სამომავლოდ პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესების ხელშეწყობა წარმოადგენს.

მემორანდუმის ფარგლებში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ჩართულობით არაერთი აქტივობა დაიგეგმა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin