დისციპლინური საქმე 45/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 6 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 45/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin