დისციპლინური საქმე 1/20

დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან მოსამართლეს შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin