დისციპლინური საქმე 10/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 09 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 10/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin