დისციპლინური საქმე 10/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 16 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 10/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin