დისციპლინური საქმე 103/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 5 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 103/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ხარვეზის დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობის საფუძვლით.

.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin