დისციპლინური საქმე 112/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 112/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეჩერდა მოსამართლის შვებულებაში ყოფნის საფუძვლით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin