დისციპლინური საქმე 114/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 1 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 114/22 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin