დისციპლინური საქმე 115/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 15 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 115/22 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin