დისციპლინური საქმე 117/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 117/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin