დისციპლინური საქმე 118/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 15 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 118/23 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin