დისციპლინური საქმე 119/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 12 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 119/23 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin