დისციპლინური საქმე 12/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 21 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 12/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin