დისციპლინური საქმე 133/23-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 10 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 133/23-1 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin