დისციპლინური საქმე 155/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 21 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 155/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin