დისციპლინური საქმე 158/18

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 13 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 158/18 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin