დისციპლინური საქმე 18/20-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 18/20-2 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin