დისციპლინური საქმე 186/18-3

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 28 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 186/18-3 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin