დისციპლინური საქმე 186/19-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 04 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 186/19-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin