დისციპლინური საქმე 189/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 189/22 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin