დისციპლინური საქმე 193/19

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 05 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 193/19 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin