დისციპლინური საქმე 202/19-3

დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან მოსამართლეს შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin