დისციპლინური საქმე 203/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 203/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin