დისციპლინური საქმე 204/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 10 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 204/22-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin