დისციპლინური საქმე 32/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 18 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 32/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin