დისციპლინური საქმე 35/24-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 35/24-1 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin