დისციპლინური საქმე 38/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 38/21 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin