დისციპლინური საქმე 42/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 29 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 42/20 შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin