დისციპლინური საქმე 43/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 19 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 43/20 შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin