დისციპლინური საქმე 43/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 25 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 43/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ხარვეზის დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობის საფუძვლით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin