დისციპლინური საქმე 45/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 11 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 45/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin