დისციპლინური საქმე 51/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 23 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 51/23 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin