დისციპლინური საქმე 53/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 29 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 53/24 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin