დისციპლინური საქმე 54/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 1 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 54/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin