დისციპლინური საქმე 54/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 1 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 54/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin