დისციპლინური საქმე 58/22-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 27 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 58/22-2 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin