დისციპლინური საქმე 60/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 5 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 60/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin