დისციპლინური საქმე 63/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 63/21 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin